Skovbogen. Nye skove – hvorfor, hvor og hvordan?
Bog til brug i kurser målrettet offentligt ansatte, for at lære dem at kommunikere bedre og mere forståeligt. Bogens illustrationer er lavet af Solveig Agerbak.  
Kunde
Landskabsværkstedet

Leverancer
Principlayout · Illustrationer · Billedbehandling · Projektstyring

Samarbejder
Solveig Agerbak (illustration)