Mændenes Hjem - infofolder
Folder for Mændenes Hjem, lavet som 2-farve tryk, sort og Pantone Red 032 U i samarbejde med Eks-Skolens - Grafisk design og tryk. Mændenes Hjem tilbyder en lang række social- og sundhedsfaglige ydelser til mennesker som er hjemløse, stofbrugere eller på anden måde udsatte.
Kunde
Mændenes Hjem

Leverancer
Design · Layout

Samarbejder
Eks-Skolens – Grafisk design & tryk (tryk)