Danelec - Årsrapport
Grafisk tilrettelægning og layout af årsrapport for Danelec, som leverer elektronisk udstyr til skibsfarten.
Kunde
Danelec

Leverancer
Principlayout · Illustrationer · Billedbehandling · Projektstyring