Center for Børn og Natur - rapporter
Forskningsrapporter for Center for Børn og Natur under Københavns Universitet. Centeret sætter fokus på og forsker i børns brug af naturen. Løbende layout og design af centerets rapporter.
Kunde
Center for Børn og Natur

Leverancer
Principlayout · Layout · Illustrationer · Billedbehandling · Projektstyring