Undervisningsmateriale om udeskole og bevægelse, i form af en trykt publikation, og online undervisningsmateriale som film og fagforløb. Formålet med undervisningsmaterialet ”Udeskole der bevæger” er at støtte lærere, der gerne vil anvende udeskole som en metode til at fremme bevægelse i grundskolen.
Back to Top