Undervisningsmateriale til alle landets skoler om brugen af udeskole i undervisningen. Udvikling af designkoncept, layout af læringsmateriale som både en fysisk bog og digital PDF, samt hjemmeside med videoer og rapporter. Projektet er lavet i samarbejde med PlaydateStudio.
Back to Top