Logo udarbejdet for Gadejuristen, en dansk NGO, til brug i en global kampagne, der skulle skabe opmærksomhed om en bedre narkotikapolitik med øget fokus på blandt andet sundhed og menneskerettigheder.
Back to Top