Folder for Mændenes Hjem, som tilbyder en lang række social- og sundhedsfaglige ydelser til mennesker som er hjemløse, stofbrugere eller på anden måde udsatte. 
Folderen er lavet som 2-farve tryk, sort og Pantone Red 032 U i samarbejde med trykkeriet Eks-Skolens Grafisk Design & Tryk.
Back to Top