Rentegning af Arbejde Adlers logo. Logoet er oprindeligt tegnet af Joakim Skovgaard til Landsforeningen Arbejde Adler i 1911.
Arbejde Adler er en folkekirkeligt forankret social landsforening, som via en række tilknyttede medlemsinstitutioner arbejder på at hjælpe mennesker, som i kortere eller længere tid befinder sig i vanskelige livssituationer som f.eks. hjemløshed, misbrug, psykisk sygdom eller social ustabilitet.
Back to Top